Portowy Krzyż w Gdyni

Niepozorna pamiątka budowy portu w Gdyni, historia jego sięga do 1921 roku kiedy to wbito pierwszy pal pod pierwsze molo portowe, a kierujący budową gdyńskiego portu inż. Tadeusz Wenda zainicjował postawienie drewnianego krzyża. Gdy w 1922 roku Sejm uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni, krzyż już czekał na całą rzeszę budowniczych tej niebywałej jak na owe czasy inwestycji. 29 kwietnia 1923 roku obyła się uroczystość otwarcia Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków, w czasie której Prymas Polski Edmund Dalbor, w obecności prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Sikorskiego, poświęcił port i portowy krzyż.

W 1932 roku w związku rozszerzeniem zasięgu prac budowlanych krzyż znalazł się w samym środku inwestycji, dlatego został przeniesiony na ówczesną ul. Nadbrzeżną (obecnie Waszyngtona) i postawiony na plaży w pobliżu budynku Biura Naczelnika Portu.

Rok 1939 i agresja hitlerowska na Polskę był czasem zagłady naszego krzyża, został przez Niemców porąbany na kawałki. Ale już w 1945 roku pojawił się nowy krzyż ufundowany przez gdyńskich rybaków. Stoi tu cały czas. Tylko morze zdecydowanie oddaliło się od tego miejsca. Na zdjęciu widać, a zrobione jest w kierunku morza, jak obecnie wygląda dawna plaża przy ul. Nadbrzeżnej, jaki ogrom prac musieli włożyć budowniczowie portu i Gdyni przez cały ten okres.

To miejsce zawsze będzie przypominać nam wielkiego wizjonera, budowniczego portu w Gdyni inż. Tadeusza Wendę oraz gdyńskich rybaków.